Links

Vereniging Christelijke Scholen Opsterland:  http://vcso.nl/
Onderwijsinspectie:
http://www.onderwijsinspectie.nl/
CBS De Rank is onderdeel van het Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Fryslân en werk binnen dit samenwerkingsverband ook samen met de Opsterlandse basisscholen binnen het Expertise centrum Passend Onderwijs Opsterland. Kijk voor meer informatie op de website van het samenwerkingsverband Fryslân.

Over zorg, opvoeden en onderwijs: https://www.opsterland.nl/Inwoners/Zorg_opvoeden_en_onderwijs/Gebiedsteam_Opsterland

http://www.scholenopdekaart.nl/