Groep 7 & 8

 

Nieuws uit groep 7 en 8 start  schooljaar

Eindelijk een nieuw schooljaar! We hebben eindelijk Engels, natuurlijk super leuk en voor mij  niet heel moeilijk, maar ik denk voor de anderen best wel. Ook dezelfde vakken als in groep 6. We mogen nu veel meer doen en we hebben veel meer vrijheid. Vet leuk dus. De afgelopen weken hebben we veel geleerd, zoals opnieuw breuken en opnieuw brandweersommen (staartdelingen). Dingen die je met boeken kan doen en nog meer. Das kort gezegd, het is super leuk in groep 7! Groetjes van Gina Andela

Hallo allemaal, ik ben Esmee van Linde en zit in groep acht. De eerste paar weken dat we op school zijn zijn leuk. Wij zijn bezig met een wereldbol te maken van papier-maché en dat is een boel geklieder. Het is hard werken en veel werken. En we hebben een mooie achterwand gemaakt met wat we allemaal in de vakantie hebben gedaan. En we krijgen tot de herfstvakantie gym van juf Anja en die heeft ook een stage mevrouw meegenomen. Er zijn veel verschillende spelletjes te doen bij juf Anja en haar stage, maar ook moeilijkere dingen zoals op de rekstok, een buikdraak en klimmen over de touwen zonder je voeten te gebruiken. Allemaal leuke dingen. Dit was mijn verhaal. 

Het was maandagochtend (7:15).” Oo school “, zei ik om 8:15. “Jetze je moet naar school”.  “Ja, nog even veters strikken”, en boem, ik trek de voordeur dicht. Toen ik op school kwam zag ik Rinze en Bauke, twee vrienden uit groep 8. “Hee Bauke, kan ik meedoen?” “Ja, ga daar maar staan, komt ie”. Met een harde trap komt de bal op me af. “Ja, ik heb hem”, zei ik. De bel ging, ik moet naar binnen. Doei. Jetze Jager

Hallo allemaal. De jaren gaan snel, ik zit nu in groep 7 alweer. Over een jaar zit ik alweer in groep 8. Maar in groep 7 gaat er van alles gebeuren. Zoals vier keer wijzer en daar gaan we het over de pruikentijd hebben en nog veel meer. We hebben lieve juffen, juf Hilda en juf Grietje. En we hebben taal rekenen, estafette en schrijven enz. enz. We hebben ook een achterwand met de minions en allemaal tekeningen. Dat was het weer. 

Nieuws oktober 2015

Vier keer wijzer
Ons nieuwe project van vier x wijzer is over de pruikentijd. Ik vind dit een leuk onderwerp omdat er allemaal andere kaarten zijn, bijvoorbeeld voor kinderen die  van rekenen houden, of van taal of van knutselen. Ik ben nu samen met Amarins en Marije aan het knutselen, we maken een hoepeljurk en een waaier, die waaier is bijna klaar, de hoepeljurk gaan we mee beginnen. Op de waaier zitten bloemen en zelfgemaakte edelstenen. 
Aniek van Dijk

Tuinen in de 18e eeuw.
Ze waren mooi, ze waren oud, ze waren groot, er was vaak een vijver in. 
De hegjes waren laag, dan kon je er overheen kijken. 
Ze waren mooi gesnoeid, er staken geen takken met blaadjes uit.
Er stonden meestal in de hoekjes kleine boompjes, vaak puntbomen. 
Ik heb geprobeerd om een tuin na te maken. 
Ese Andela

Vier keer wijzer
Met vier keer wijzer gaan Marije, Aniek en ik een hoepeljurk, een waaier en parfum maken.
De vrouwen uit de 18e eeuw hadden een waaier omdat ze heel erg stonken en dat waaiden ze dan weg en ze gebruikten ze ook om tekens te geven aan mannen of ze hem leuk vonden of niet. De parfum gebruikten ze ook omdat ze stonken.  Ze stonken zo omdat ze hun zelf niet wasten, want ze dachten dat ze daar ziek van werden.
Amarins van der Veer

Eise Eisinga
Eise Eisinga is geboren in Dronrijp in 1744. Zijn beroep was wolkammer en hij was daar heel goed in. Hij ging één keer in de week naar wiskundeles in Franeker, twee uur heen en twee uur terug lopen voor een wiskundeles. Toen hij 15 jaar was schreef hij een wiskundeboek. Als hij 18 is een boek over sterrenkunde. Als hij dertig is gebeurt er iets bijzonders. In 1774 zullen er vier planeten en ze zon op één lijn staan. 
Anna Veenstra

Eise Eisinga
Wij zijn naar het Eise Eisinga museum geweest, en dat was heel leuk. We gingen met de auto en toen we daar waren hebben we veel uitleg gekregen. We hebben ook een speurtocht gedaan. We hebben  ook het planetarium gezien. Eise Eisinga heeft er 7 jaar over gedaan om het planetarium te bouwen. Een planetarium is het zonnestelsel op schaal en het werkt nog steeds. Het is het oudste planetarium dat nog werkt. Ik vond het heel leuk om te zien. Hij maakte het planetarium omdat een dominee zei dat alle planeten op een lijn zouden staan en dat ze dan zouden botsen. Eise Eisinga wou bewijzen van niet. Het was heel indrukwekkend.
Floris Verboom

Nieuws december 2015

In groep 7 en 8 hebben we gewerkt met de methode Fides
'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse "symbolen".

Fides
Dit betekent vertrouwen.
Om de week kregen wij (groep 7 en 8) op maandag een les van meester Engbert en zijn assistente Astrid .De lessen gaan over hoe je met elkaar om gaat en reageert op elkaar en op opmerkingen van een ander. We hebben ook leuke spelletjes gedaan, zoals van een parachute een tent maken. Dat ging om samenwerken. En het hoepel spel, dan moest je met zijn allen naar de overkant van het lokaal in de hoepels. En er was ook een pingpong bal die ging branden als iedereen elkaar vast hield, hier leerde je dat je elkaar nodig hebt.
Leon Bottema en Rinze van den Berg

Ballonnen
We hebben Fides les gehad van meeste Engbert en Astrid.
We hadden als eerste geleerd dat als je ballon 0 bent ben je
snel bang en heb je niet echt zelfvertrouwen en Fides betekend vertrouwen.
Als je ballon 1 bent ben je je zelf. Als je ballon 10 bent wil je altijd stoer zijn
en dan ben je jezelf niet. Als je ballon 10 bent en 0 zit je meestal niet lekker in je vel. Je hebt alleen zelfvertrouwen als je ballon 1 bent.
DUS BLIJF JEZELF EN DOE NIET ANDERS!!
Groetjes Ese Andela & Fenne Rekoert ☺

Laatjes
De laatste weken hadden wij Fides.
De op 1 na laatste keer ging het over de ojee-oké laatjes.
Het ojee-oké laatje is als je een ‘ojee gedachte’ hebt.
Je hebt bijvoorbeeld; je komt te laat op school.
Dus dan moet je niet ‘ojee’ gaan denken maar ‘oké’.
Oké ik kom te laat, dus wat moet ik doen om het op te lossen.
Meester Engbert heeft dat ons laten zien in een vorm van een toneelstukje.
Het ging over een vader en een dochter.
De dochter had zich verslapen toen liet de vader haar een oplossing bedenken.
Met vriendelijke groet van Bauke de Jong en Floris Verboom

Dominostenen
De dominostenen zijn nu even de mensen (kinderen). Er zijn verschillende domino’s
Lach domino, pest domino, na aap domino, plaag domino, buitensluit domino, klets domino en een stoer doen domino. Het voor beeld wat wij gebruiken is de pest domino.
Eén iemand die gaat pesten. Andere kinderen(mensen) zien dat en doen mee, dat heet ook wel meelopers, dan vallen als ware de domino stenen om. Dan begint 1 iemand toch te merken dat hij het toch niet zo leuk vindt. Hij wil stoppen maar hij weet nog niet hoe.
Maar vind wel een oplossing want hij doet niet meer mee. En de meelopers zien dat en stoppen er ook mee. Zo kunnen de dominostenen niet omvallen en stopt het pesten, of het lachen of het na apen of het buitensluiten of het kletsen.
♥Nova Knobbe en Jildau Lolkema ☻

Sleutelbos
Wij hebben met Fides geleerd, over de sleutelbos.
De grote sleutel is hoe jij bent hoe je je voelt en wat je kan.
De kleine sleutels zijn allemaal oplossingen.
Als je een oplossing gebruikt komen die bij de grote sleutel.
De kleine sleutels zijn oneindig.
Want zelfs als je groot bent kun je nog wat leren.
Groetjes Aniek van Dijk en Marije van der Veer

Nieuws februari 2016
Project 4x wijzer industriële revolutie

Ons nieuwe project voor 4x wijzer is de industriële revolutie. In de industriële revolutie is heel erg veel uitgevonden. Zoals de stoomtrein de stoommachine, kanalen en nog veel meer dingen. De achterwand moest gaan over een uitvinding die in de industriële revolutie zijn uitgevonden. Er zijn 5 vragen die over dit onderwerp gaan, zelf heb ik alle vragen al klaar. Er zijn ook heel veel opdracht kaarten die je kon doen, de leukste is breien of weven. Als einde moet je een PowerPoint maken je hebt 5 uur naast je werk voor nodig je kan je PowerPoint ook thuis maken. Aan de hand van de PowerPoint en de achterwand en hoe we hebben gewerkt beoordelen de juffen ons.

Amarins & Aniek

Schoolkeuze.
Wij zijn naar heel veel scholen geweest, bijvoorbeeld het bornego, bhs, osg en het liudger. Dat was erg leuk. We hebben bij het bornego Duits gedaan en techniek en biologie. Bij de bhs hadden we drama en Engels, gym en mens en maatschappij en een mentorles. Floris vond het liudger het leukst en Rinze het osg en bornego.

Floris en Rinze