• cbsderank

  CBS De Rank

  Master Roordawei 1

  8406 ES Tijnje

  0513-571620

Agenda / Activiteiten

 •  21 november Pieten Spelen groep 1 t/m 3
 • 22 november BOMT
 • 28 november schoolarts groep 7
 • 5 december Sinterklaas op school

 

 

 

 

 

 

 

 

Team CBS De Rank 2015-2016

     Ma   Di Woe Do Vr
Groep 1-2 juf Tiny Bouma juf Tiny Bouma juf Dora Bosman juf Dora Bosman juf Dora Bosman
Groep 3-4 juf Grietje Elzinga juf Nynke Stuiver juf Nynke Stuiver juf Nynke Stuiver juf Nynke Stuiver
Groep 5-6 juf Mirjam Godthelp juf Geartsje Romkema juf Geartsje Romkema juf Mirjam Godthelp  
Groep 7-8 juf Hilda Feenstra juf Hilda Feenstra juf Grietje Elzinga juf Grietje Elzinga juf Grietje Elzinga

 Interne begeleiding - Geartsje Romkema (maandag)

Aanspreekpunt - Grietje Elzinga

Teamfoto gek

Links

Vereniging Christelijke Scholen Opsterland:  http://vcso.nl/
Onderwijsinspectie:
http://www.onderwijsinspectie.nl/
CBS De Rank is onderdeel van het Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Fryslân en werk binnen dit samenwerkingsverband ook samen met de Opsterlandse basisscholen binnen het Expertise centrum Passend Onderwijs Opsterland. Kijk voor meer informatie op de website van het samenwerkingsverband Fryslân.

Over zorg, opvoeden en onderwijs: https://www.opsterland.nl/Inwoners/Zorg_opvoeden_en_onderwijs/Gebiedsteam_Opsterland

http://www.scholenopdekaart.nl/

DIRECTIE / TEAM / BESTUUR/ MR / OR

Directie

Aanspreekpunt: Grietje Elzinga

 

Team

Mevr. D. de Jong - leerkracht groep 1 en 2
Aengwirderweg 361
8458CH Tjalleberd
Tel.nr. 0513 529772

Mevr. T. Bouma - leerkracht groep 1 en 2
It Rak 6
8406EX Tijnje
Tel.nr. 0513 571904

Mevr. N. Stuiver - leerkracht groep 3 en 4
Wilg 5
8446SX Heerenveen
Tel.nr. 0513 841625

Mevr. G. Romkema - leerkracht groep 5 en 6 en intern begeleider
Nijewei 102
8401AR Gorredijk
Tel.nr. 0513 571535

Mevr. M. Wanders
Erica 19
8471WL Wolvega
Tel.nr. 0561 475628

Mevr. G. Elzinga
Wjitteringwei 63
8495JM Aldeboarn
Tel.nr. 0566 632329

Mevr. H. Feenstra
De Wispel 6
8406ES Tijnje
Tel.nr. 0513 571875

Bestuur

Voorzitter
Dhr. F. Bouma
06-55888143

Secretaris
Mevr. H. Flapper
0513 571618

Penningmeester
Dhr. J.M. Weidenaar
0513 572444

Ledenadministratie
Mevr. T. Pen
0512 572890

Huisvesting & onderhoud
Dhr. R. Postma
0513 785027

Medezeggenschapsraad

Voorzitter
Mevr. A. Maat
0513 645164

Secretaris
Mevr. J. van Linde
0513-681573

Lid namens team
Mevr. G. Elzinga
0566 632329

Lid namens team
Mevr. G. Romkema
0513 571535

Ouderraad

Voorzitter
Dhr. J. Schotanus
0513 572044

Secretaris
Mevr. C. Lageveen
06-53867135

Penningmeester
Mevr. A. Maat
0513 645164

Lid namens team
Mevr. G. Elzinga
0566 632329

Lid
Mevr. L. Broersma
0513 795048

Lid
Mevr. E. Veltman
0513 852006