• cbsderank

    CBS De Rank

    Master Roordawei 1

    8406 ES Tijnje

    0513-571620

Welkom op de website van CBS De Rank

U kunt hier veel informatie over onze school vinden! Wilt u eens een kijkje nemen op onze school of heeft u vragen met betrekking tot het onderwijs op onze school? U bent van harte welkom!

Teamfoto gek

Specifiek Rank

Onze AMBITIE:

Op weg naar een Vier keer Wijzer school

button webje wijzer anim1      

Kwaliteitsbeleid

De vragenlijst met betrekking tot sociale veiligheid is afgenomen bij leerkrachten, leerlingen en ouders. Onze school scoort ruim voldoende! De gegevens zijn door de goede respons betrouwbaar.
Hier zijn we erg blij mee. Natuurlijk gaan we de uitkomsten in het team, MR en bestuur analyseren en gebruiken voor het evalueren en evt. bijstellen van ons beleid inzake veiligheid.
- Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen
- Vragenlijst sociale veiligheid leerkrachten
- Vragenlijst sociale veiligheid ouders

Foto's